Nasip Niyete Vurgundur PDF İndir
Beyaz Dizi , Dini Kitaplar / Nisan 15, 2019

Her şey güzel derken başına öyle şeyler gelir ki “Yandım!” dersin, “Bittim!” Düşersin… İşte o an, içindeki iyilik çıkıp gelir ve kapını çalar. “Kalk!” der, “kalk!” Tutar elinden, karanlığı yırtar ve seni güzel günlere götürür. Korku nedir bilmez iyilik. Aydınlık, karanlıktan korkar mı hiç? İyilik adına yanan ateşi, kötülük söndürebilir mi hiç? Kötü günler ile karşılaştığında kimseye ihtiyacın yok! Önce Allah, sonra içindeki iyiliğe güven. Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!  

Arzın Kapısı Kudüs PDF İndir
Dini Kitaplar / Ağustos 6, 2018

Arzın Kapısı Kudüs – Talha Uğurluel  Kitapları, televizyon programları ve geileriyle binlerce insanı keyifli bir tarih yolculuğuna çıkaran Talha Uğurluel anlatıyor. Arzın Kapısı Kudüs ilk defa kullanılan fotoğraflar ve şehir haritasıyla sizi şehrin damarlarında gezdiriyor, tam bir görsel şölen sunuyor. Kudüs… Dünyada hiçbir şehir dinler tarihi açısından Kudüs’le yarışamaz. Üç semavi dinin de bu beldeyi aziz tuttuğunu, onun için mücadele ettiğini biliyoruz. Ya bilmediklerimiz… Anlatılmayanlar… Görülmeyenler… *İsrailoğullarını Kudüs’e taşıyan peygamber kimdi? Hz. Musa Kudüs’ü görmüş müydü? * Hz. Süleyman’ın kabri nerede? *Mardinli Artuk Bey’in Kudüs’te ne işi vardı? Kudüs Türk hâkimiyetinde neler yaşadı? *Selahaddin Eyyubi’nin Kadınlar Mescidi geçmişte Tapınak Şövalyeleri’nin yönetim merkezi miydi? *Osmanlı’yı arkadan vuran Şerif Hüseyin ve oğullarının akıbeti ne oldu? *Hitler, Yahudi sürgünü fikrini Roma İmparatoru Hadrian’dan almış olabilir miydi? *Filistin devletinin temellerini atan, Çanakkale gazisi Muhammed Emin el-Hüseyni Türkiye’ye neden kaçak girmek zorunda kaldı? Bu kitabı okuduğunuzda Taht-ı Süleyman’dan Antonia Kulesi’ne, Mescid-i Aksa’dan Kubbetü’s-Sahra’ya birçok mekânı görmüş gibi olacaksınız.   Kudüs çağlar boyu insanlık tarihinin en önemli birkaç şehrinden biri olagelmiş bir merkez. Üç semavi din açısından da büyük değer taşıyan ve kutsal addedilen şehir, her köşesi üzerine kitaplar yazılabilecek nitelikte yüklü bilgi ve değer taşıyor. Şehir, bu ayrıcalıklı konumu sebebiyle pek çok gezginin ve araştırmacının…

Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri PDF İndir
Dini Kitaplar / Ekim 8, 2017

“Mevlevilikte Şamanizm İzleri” adlı kitabı Altay’da yüksek lisans tezini hazırlarken yazar Günnur Yücekal Arpacı bu kitap ile bu inancın bilinmeyenlerini gözler önüne seriyor. Gök Tanrı İnancının Bilinmeyenleri kitabı Hakkında Eski Türklerin ve Moğolların, bugün Tengricilik adıyla bilinen geleneksel inancı, kısa zaman öncesine     kadar Türk şamanizmi diye adlandırılıyordu. Ama Şamanizm terimi artık sadece Sibirya’daki inanç sistemi için değil, bütün dünyadaki ilkel inançlar için   kullanıldığından, son 10-15 yıldan beri Türklerin ve Moğolların geleneksel inancı için batılı bilimciler arasında Tengrizm ismi giderek yaygınlaşmaktadır. Bu inanç, eski bir Türk inancıdır. Tek tanrılıdır. Şamanizm ifadesinin bu inanç ile kullanımı doğru görülmemektedir. Çünkü Gök Tanrı inancı ya da Tengricilik inancı tek tanrılı bir inançtır. Tanrı sözcüğünün kökeni olan Tengri kavramı evreni yaratan sonsuz güç olarak görülmektedir. Bu kitap Akay Kine ile röportaj yapılarak hazırlanmış bir kitaptır. İnancın bilinmeyenlerini gözler önüne sererek unutulmaya yüz tutmuş ya da bilmeden yaptığımız davranışların kökenine ışık tutmaktadır.  

Marifetname Pdf indir
Dini Kitaplar / Eylül 25, 2017

Bu hafta en çok istenen kitaplar arasında yer alan Marifetname adlı Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri – Marifetname: Şamua”Marifetname”, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri`nin ansiklopedik mahiyetteki eseridir. 1703 (H. 1115) yılında Hasankale`de doğan İbrahim Hakkı Hazretleri, zamanının Arap ve Türk alimleri ile tanışmış ve İstanbul`da saray alimleriyle görüşerek birçok mevzularda geniş bilgi sahibi olmuştur. Aynı zamanda Şeyh İsmail Fakirullah Tilovi`ye intisab ederek O`nun halifesi olmuştur. Şeyhini ve O`nunla olan münasebetlerini eserinin son bölümünde anlatır. 1780 (H. 1194) yılında vefat eden bu büyük alim, şeyhinin ayakucuna gömülmüştür. Rahmetullahi aleyh. “Marifetname” doğu ve batı dillerine çevrilmiş ve her devirde ilgi görmüş bir eserdir. Ancak ansiklopedik olması sebebiyle Astronomi, Matematik, Anatomi ilimleriyle ilgili bölümlerdeki birçok bilginin bugün eskidiği bu mevzularda daha ayrıntılı eserler yazıldığı bilinen bir gerçektir. Son yirmi yılda bile bu mevzularda daha ayrıntılı eserler yazıldığı bilinen bir gerçektir. Son yirmi yılda bile bu mevzularda çok şeylerin değiştiğini biliyoruz. Bu husus göz önüne alınarak, bu mevzulardaki malumat üzerinde fazla durulmayacak, özellikle tasavvuf ve benzeri dini mevzulardaki bilgiler olduğu gibi aktarılmaya çalışılmıştır. Böylece eser, gereksiz bir malumat yığını olmaktan ziyade, her an başvurulabilecek bir kaynak kitap haline getirilmiştir. Güzel sözlü ve güleç yüzlü ol. Konuşursan doğru konuş, Asla yalan söyleme, kendini rezil etme. Söz verir…

Kuranı Kerim Arapça ve Türkçe Meali Pdf Oku
Dini Kitaplar / Eylül 5, 2017

Kuranı Kerim Arapça ve Türkçe Meali Pdf Oku ve İndir Merhaba sayın okurlarımız bu k onumuzda sizlere Kuranı Kerim Arapça ve Türkçe Meali olan pdf kitabını sunmaktan gurur duyuyoruz. Sizlere aşağıda vermiş olduğum line tıklayarak online olarak pdf formatında okuyabilirsiniz. Şimdiden iyi okumalar. Kuranı Kerim Arapça ve Türkçe Meali Pdf Oku

Enjoy this blog? Please spread the word :)