Temel İdari Yargı Mevzuatı PDF İndir
Ders Kitapları / Ekim 1, 2018

Temel İdari Yargı Mevzuatı PDF İndir Bu çalışma idari yargılama hukuku derslerinde sıklıkla kullanılan temel kanunların yer aldığı bir eserdir. Eserin basılmasındaki temel amaç hukuk fakültelerinde okutulan idari yargılama hukuku isimli dersin, içtihatlar aracılığı ile daha anlaşılır olmasını sağlamaktır. Nitekim kanuni düzenlemeleri yargı içtihatlarıyla değerlendirmek son derece önemlidir. Usul kurallarının uygulamada nasıl değerlendirildiğinin kanun metninin incelenmesi sırasında bir arada görülebilmesi dersin somutlaşmasını ve kavranmasını kolaylaştırmaktadır. Kanunların son değişiklikler dikkate alınarak ve güncel içtihatlarla desteklendiği bu çalışma, özellikle lisans öğretiminde faydalı olacağı kanaatiyle hazırlanmıştır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Anayasa İlgili Kanunlar HMK’nın İlgili Maddeleri Danıştay İçtihatları Bölge İdare Mahkemesi Kararları (Tanıtım Bülteninden) Hamur Tipi : 2. Hamur Sayfa Sayısı : 504 Ebat : 13 x 19 Baskı Sayısı : 1. Basım İlk Baskı Yılı : 2018

Kamu Hizmeti Motivasyonu PDF İndir
Ders Kitapları / Ekim 1, 2018

Kamu Hizmeti Motivasyonu PDF İndir Bu kitabın hazırlanmasında iki amaç güdülmüştür. Bi­rincisi; Türk kamu personel yönetimi alanyazınına kat­kı sağlamak; ikincisi ise kamu görevlilerince okunacağını umut ederek, Türk kamu yöneticilerine kamu çalışanları­nı işe alma, görevlendirme ve değerlendirmelerinde fark­lı bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçlar kapsamında, bilimsel dilin korunması adına alanyazındaki kavramların kullanılmasına özen gösterilirken diğer yandan çalışmanın kamu görevlilerince de anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla ağdalı bir anlatımdan uzak durma arasında denge kurulma­ya çalışılmıştır. (Tanıtım Bülteninden) Hamur Tipi : 1. Hamur Baskı Sayısı : 1. Basım İlk Baskı Yılı : 2018 Sayfa Sayısı : 249 Ebat : 13,5 x 21

Enjoy this blog? Please spread the word :)